Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

CarTec Ostrava s.r.o.

Registrační číslo projektu:      CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013914
Název projektu:                       Podnikové vzdělávání zaměstnanců II - CarTec Ostrava s.r.o.
Číslo a název výzvy:                03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II Období Realizace:                                 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

 

 

Charakteristika hlavních cílů projektu:

 

  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad  kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Zaměstnanci společnosti se zúčastní vzdělávacích aktivit z oblastí:

 

  • Obecné IT,
  • Měkké a manažerské dovednosti.

Na projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – CarTec Ostrava s.r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.